Wola Klasztorna

– wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Sieciechów. Leży na skrzyżowaniu dróg Bąkowiec - Dęblin, oraz Sieciechów - Puławy, po lewej stronie Wisły.

Za II RP siedziba gminy Sieciechów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa radomskiego.

Przez Wolę Klasztorną przebiega droga wojewódzka 691 prowadząca z Pionek do Opactwa.
Miejscowość znajduje się w odległości 9km - Dęblin, 17km - Kozienice, 19km - Puławy, 22km - Pionki, 44km - Radom, 65km - Lublin, 94km - Warszawa.
Sąsiaduje z Opactwem od północy, z Zalesiem od wschodu, z Sieciechowem od zachodu i Bąkowcem od południa.

Początki Wola Klasztorna krzyżówki

Po zmianie koryta Wisły na obszarze Swięcicy drugiej - Podolszan (Podolszany - własność klasztoru sieciechowskiego według dok. z 1252 r.) założono w 1363 roku Wolę Sieciechowską na prawie niemieckim. W 1827 r. wieś w pos. duchownym, miała 51 domów i 533 mieszkańców. W 1873 r. we wsi i sąsiednim Zalesiu panowała epidemia cholery, która zdziesiątkowała ludność. Na początku XX wieku wieś włościańska, miała 67 domów, 510 mieszkańców, 953 mórg ziemi.

Nazwa

Poprzednie nazwy wsi to: Podolszany, Święcica, Wola Sieciechowska, Klasztorna Wola. Obecna nazwa miejscowości najprawdopodobniej pochodzi od znajdującego się w pobliżu w dawnych czasach Klasztoru Benedyktynów umiejscowionego we wsi Opactwo.

Szlaki

Przez wieś przebiega szlak nr R-36y, który zaczyna się w Kozienicach na ul.Radomskiej, a kończy się w Zajezierzu przy stacji PKP. Szlak ten jest częścią Sieci Szlaków Rowerowych Puszczy Kozienickiej.

Bezpieczeństwo

W Woli Klasztornej działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która w 2000 r. włączona została do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Jednostka jest wyposażona w podstawowy sprzęt pożarniczy oraz system selektywnego alarmowania. OSP Wola Klasztorna posiada przeszkolonych członków w zakresie: ratownictwo medyczne, ochrona dróg oddechowych, pilarze.

Ciekawostki

Wieś ma długość ok. 2 km. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej służyła niegdyś jako siedziba urzędu gminy, milicji, poczty oraz miejscowy bar. Obok remizy w 1912 r. mieszkańcy wsi wznieśli krzyż z dedykacją: Na Cześć i Chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu. Na pograniczu Woli z Zalesiem stoi stara szkoła, która obecnie jest zamknięta.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich:

- Wola Klasztorna poz.189

- Podolszany

- Klasztorna Wola

- Sieciechów, Wola Sieciechowska

Oficjalna strona Gminy Sieciechów